Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 171226

lagbok

 

Årsmöten

Klubbens stadgar är gemensamma med alla lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben. Enligt dem ska vi hålla minst tre medlemsmöten varje år och ett av dem ska vara årsmöte.  Det ska hållas mellan 10 och 28 februari.

 

Publicerat 171226

Kallelse till årsmöte
med Njurunda Brukshundklubb

måndagen den 19 februari 2018 kl 18.30

Du som är medlem är välkommen till årsmötet som vi har måndagen den 19 februari kl 1830 i vår klubbstuga vid Norra Nyhamn. Du som vill bli medlem är också varmt välkommen!

Handlingarna till årsmötet hittar du här nedanför när de blir klara - senast veckan före mötet och de kommer även att finnas i klubbstugan en timme innan mötet.

Förutom årsmötesförhandlingar bjuder vi på fika och delar ut priser till årets hundar.

Årets hundar 2017 - skicka in resultat senast 7 januari

Under årsmötet delar vi ut vandringspris, priser och statyetter till årets hundar 2017. Sdu måste själv skicka in din  hunds resultat - senast 7 januari 2018.
Årets hund - information och blankett för att lämna in resultat

Varmt välkommen!

 

Valberedningen

Den främsta uppgiften för valberedningen är att hitta rätt personer till styrelsen. Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse. En valberedning är inte underställd styrelsen.

På årmötet 20 februari 2017 valdes Agneta filin, Maude Westfahl och Ann Nygård som valberedning inför årsmötet 2018.

 

Du kan skicka in en motion till klubbens årsmöte

Nästa årsmöte har vi måndagen den 19 februari 2018.

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben
  2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen
  3. klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
  5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör klubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober ska styrelsen ha fått in motionen för att den ska tas upp på lokalklubbens nästa årsmöte

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com

 

Motion till distriktet
kan bara en lokalklubb skicka in

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motioner till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. en eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsmöte
  2. klubben/-arna skriver ett förslag (motion) till distriktet och skickar in det till distriktsstyrelsen
  3. distriktsstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsamans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte
  5. distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (genom distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 1 november ska distriktstyrelsen ha fått in motionen från lokalklubben för att den ska behandlas på distriktets nästa årsmöte.

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com som vidarebefodrar till distriktsstyrelsen. OBS! var ute i god tid för 1 november.

 

Årsmötet 2017

Vi höll årsmöte för verksamhetsåret 2016 den 20 februari 2017.