Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 200323/AGL

lagbok

 

Årsmötet 2020 sponsras av:

1st Rosett_2017 logo årsmöte 2018 2019

bozita_robur

Agria

 

Diopet

 

received_135039267788352

 

Årsmöten

Klubbens stadgar är gemensamma med alla lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben. Enligt dem ska vi hålla minst tre medlemsmöten varje år och ett av dem ska vara årsmöte.  Det ska hållas mellan 10 och 28 februari.

 

Årsmöte 2020

Måndagen den 24 februari 2020 kl 18.30 höll Njurunda brukshundklubb årsmöte i Klubbstugan i Norra Nyhamn.

Efter årsmöteshandlingarna presenterade vi årets Njurundahundar 2019 - med de nya priserna Styrlesens pris och årets nybörjare. Läs mer på sidan Tävlingsresultat. Oavsett om du tävlat en gång eller mycket  har du möjlighet till något pris.

 

Valberedningen

Den främsta uppgiften för valberedningen är att hitta rätt personer till styrelsen. Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att inför kommande årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse. En valberedning är inte underställd styrelsen.

På årmötet 24 februari 2020 valdes Ann Nygård, Agneta Filin, Yvonne Sjödin och Malin Holmström som valberedning för kommande verksamhetsår. Ann Nygård är sammankallande. 

Hör gärna av dig om du har förslag på kandidater till vår verksamhet. Kontakta oss här

 

Du kan skicka in en motion till klubbens årsmöte

Nästa årsmöte har vi 24 februari 2020

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben
  2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen
  3. klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
  5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör klubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober ska styrelsen ha fått in motionen för att den ska tas upp på lokalklubbens nästa årsmöte

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com

 

Motion till distriktet
kan bara en lokalklubb skicka in

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motioner till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. en eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsmöte
  2. klubben/-arna skriver ett förslag (motion) till distriktet och skickar in det till distriktsstyrelsen
  3. distriktsstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsamans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte
  5. distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (genom distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 1 november ska distriktstyrelsen ha fått in motionen från lokalklubben för att den ska behandlas på distriktets nästa årsmöte.

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com som vidarebefodrar till distriktsstyrelsen. OBS! var ute i god tid för 1 november.