Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 190808/AGL

lagbok

 

Sponsorer till vårt årsmöte 2019

 

Bozita Robur

bozita_robur_logo_black

 Klass foder

Klass hundfoder

 

 

Agria Djurförsäkring

 

Agria djurförsökring

1st Rosette

1st_2017 logo grey_årsmötessponsring 2018

 

 

Årsmöten

Klubbens stadgar är gemensamma med alla lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben. Enligt dem ska vi hålla minst tre medlemsmöten varje år och ett av dem ska vara årsmöte.  Det ska hållas mellan 10 och 28 februari.

 

Årsmöte 2019

Måndagen den 18 februari 2019 höll vi årsmöte.

Klubben bjöd på en enkel men god buffé och kaffe med kakbuffé. Årsmöteshandlingarna kan d läsa här nedan

Varmt välkommen hälsar styrelsen!

 

Valberedningen

Den främsta uppgiften för valberedningen är att hitta rätt personer till styrelsen. Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse. En valberedning är inte underställd styrelsen.

På årmötet 18 februari 2019 valdes Ann Nygård, Agneta Filin, Yvonne Sjödin och Malin Holmström som valberedning för kommande verksamhetsår.

Hör gärna av dig om du har förslag på kandidater till vår verksamhet. Kontakta oss här

 

Du kan skicka in en motion till klubbens årsmöte

Nästa årsmöte har vi 2020

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben
  2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen
  3. klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
  5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör klubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober ska styrelsen ha fått in motionen för att den ska tas upp på lokalklubbens nästa årsmöte

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com

 

Motion till distriktet
kan bara en lokalklubb skicka in

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motioner till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. en eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsmöte
  2. klubben/-arna skriver ett förslag (motion) till distriktet och skickar in det till distriktsstyrelsen
  3. distriktsstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsamans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte
  5. distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (genom distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 1 november ska distriktstyrelsen ha fått in motionen från lokalklubben för att den ska behandlas på distriktets nästa årsmöte.

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com som vidarebefodrar till distriktsstyrelsen. OBS! var ute i god tid för 1 november.