Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 170406/AGL

Inkallning med lek.

Här tränar Lisen att gå fot med sin matte Lotta.

Kontaktövning.

 

Grundkurs & valpkurs

Här kan du läsa om vår grundkurs och vår valpkurs i vardagslydnad

Allmänlydnad, vardagslydnad,  är egentligen all lydnad i vardagen. Det vill säga att lydnaden inte är kopplad till specifika prestationer som bedöms på tävling. En allmänlydig hund är en samhällsanpassad hund som trivs med livet. Men det är upp till dig som hundägare att avgöra vilka ord den egna hunden ska lyda och lyssna till. Vi kommer att utgå från några moment som alla hundar behöver kunna för att fungera.

Mål: Att hundägarna ska lära sig behärska inlärningen av de grundläggande momenten.

 

Grundkurs  - Vardagslydnad
(Allmänlydnadspasset)

Grundkursen kan inriktas både mot valpar och lite mer vuxna hundar. Se även Valpkurs nedan.

Kursinnehåll: Grundläggande kunskap som en hundägare behöver ha för att kunna uppfostra sin hund till att bli allmänlydig.

 • Vem är hunden: hundens utveckling, kommunikation, läsa hunds beteende
 • Relation hund-människa: trygghet, samarbete och bestämmande, hur bygga upp en trygghetsbas, hur utveckla samarbete utifrån individuella förutsättningar, hur dra gränser och bestämma över hunden.
 • Kommunikation hund-människa: hundens kropps-ljudsignaler, kommunikation – relation , hundens attityd till samarbete.
 • Inlärning: vad innebär positiv förstärkning,belöning och belöningsintresse, motivation, association, aktivitet, passivitet, ordkunskap och inlärning av ord som sitt, ligg, fot, hit m.fl. enligt önskemål
 • Hundars individuella egenskaper: hundägarens förhållningssätt till olika egenskaper.
 • och Aktiveringsövningar, hundens skötsel, hundhållning och ansvarsbestämmelser, lagar och förordningar

Förkunskap: Inget krav. Det är hundägaren som ska lära sig att träna hunden. Hundens ålder är av mindre intresse - men det är förstås alltid bäst om utbildningen börjar så tidigt som möjligt i hundens liv.

Mål: "Allmänlydnadspasset"

Moment som ingår i allmänlydnadspasset är:

 1. Kvarsittande med störning 1-2 minuter
 2. Möte med hundar på naturstig
 3. Sitta tyst i bil med störning ca 5 m utanför
 4. Sitta kvar i bil
 5. Gå fint vid sidan
 6. Hantering/visitation  - 6b. Hantering/visitation av främmande människor
 7. Inkallande med störning
 8. Stoppkommando
 9. Passivitetskontroll
 10. Nosaktivering
 11. Valfritt moment.

Förutom allmänlydnadspasset har kursen som mål att:

 • nå grundläggande kunskap om att lära hunden allmänlydnad
 • nå grundläggande kunskap om hundens skötsel
 • nå grundläggandekunskap om ansvarsbestämmelser.

Grundkurs - Valpkurs

Se Grundkurs Vardagslydnad ovan.
Samma innehåll men kursen inriktar sig mot valpar.

För valp krävs grundvaccinering innan kursstart från ca 3 månader. Är du osäker på om hundens ålder passar för bäst för valpkurs eller vardagslydnad så är du välkommen att kontakta oss för råd.
Använd gärna vårt anmälningsformulär om du har en kursfråga

 


A k t u e l l tRallylydnadstävlingar
fyra fredagkvällar vårvintern 2018

Första tävlingen
nybörjare dubbla starter 12 januari - anmäl dig senast 22 december

Andra tävlingen är fortsättning 26 januari - med anmälan senast 5 janauri

Inomhus i ridhus Björkbackegård
Ett tillfälle att både umgås, prata strunt, trivas och tävla!
Vi erbjuder dessutom tacobuffé och go-fika i serveringen. Och möjlighet till övernattning för långväga gäster.

Välkommen!

Läs mer på  vår tävlingssida


Helgkclinic med rally
med Linda Penttilä

Lördag 13 - söndag 14 januari 2018
Platserna för förare med hund är nu bokade men vi har åhörarplatser kvar.

Mer info om Rallyclinicen i januari