Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 220215/AH

lagbok

 

Årsmötet 2022 sponsras av:

  1st Rosett_2017 logo årsmöte 2018 2019

  Bozita Robur

                 Klickerförlaget

Mondial

      Kyon förlag

 

received_135039267788352

 

Årsmöten

Klubbens normalstadgar är gemensamma med alla lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben. Enligt dem ska vi hålla minst tre medlemsmöten varje år och ett av dem ska vara årsmöte.  

 

Välkommen till årsmöte 2022

Njurunda Brukshundsklubb, klubbstugan Norra Nyhamn.

Onsdag den 23 februari kl 18.30. Vi bjuder på tacos.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan 7 dagar innan mötet samt finns tillgängliga på plats en timme innan mötet. Vi kommer att följa eventuella Corona restriktioner så förändringar av upplägg och plats kan ske. Vi ber att du uppdaterar dina kontaktuppgifter på
https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/ så att du kan få enkel och snabb uppdatering angående årsmötet.

Varmt välkommen hälsar styrelsen.

 

Årsmöteshandlingar

 

Nya normalstadgar är antagna av Svenska Brukshundklubben

 

Valberedningen

Den främsta uppgiften för valberedningen är att hitta rätt personer till styrelsen. Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att inför kommande årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse. En valberedning är inte underställd styrelsen.

På årsmötet 23 februari 2022 valdes Lena Sjöberg, Marie Bonnevier och Erica Sundin som valberedning för kommande verksamhetsår. Lena Sjöberg är sammankallande. 

Hör gärna av dig om du har förslag på kandidater till vår verksamhet. Kontakta oss här

Svenska Brukshundklubben har beslutat om nytt arbetssatt kring valberedningens forslag infor Års- och fullmäktigemoten-2021

Ny valordning - Information skickad till medlemmar 25 november 2020

Den 1 juli 2020 börjar reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom SvenskaBrukshundklubben att gälla. 

Inför klubbens årsmöte 2021 gäller för första gången den nya valordning som införts i de reviderade normalstadgarna. Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater inför personval vid års- och fullmäktigemöten samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års-/fullmäktigemöten. 

Valberedningen har i mejl den 25 november 2020 skickat ut ett första förslag till styrelsenomineringar inom Njurunda Brukshundklubb. Som medlem kan du lämna egna förslag och nominera kandidater till styrelsen. Nomineringarna behöver vara valberedningen tillhanda senast den 15 december 2020.

Har du frågor till valberedningen kan du  Kontakta oss här

 

Du kan skicka in en motion till klubbens årsmöte

Nästa årsmöte har vi i början av 2021. Styrelsen beslutar om datum i mitten av december 2020. Kallelse kommer senast sista december.

Nya normalstadgar är antagna av Svenska Brukshundklubben. Läs på SBKs hemsida: Nytt arbetssatt kring-valberedningens forslag infor Års- och fullmäktigemoten-2021

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben
  2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen
  3. klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
  5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör klubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober ska styrelsen ha fått in motionen för att den ska tas upp på lokalklubbens nästa årsmöte

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com

 

Motion till distriktet
kan bara en lokalklubb skicka in

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motioner till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

  1. en eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsmöte
  2. klubben/-arna skriver ett förslag (motion) till distriktet och skickar in det till distriktsstyrelsen
  3. distriktsstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
  4. motionen kommer därefter tillsamans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte
  5. distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (genom distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 1 november ska distriktstyrelsen ha fått in motionen från lokalklubben för att den ska behandlas på distriktets nästa årsmöte.

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com som vidarebefodrar till distriktsstyrelsen. OBS! var ute i god tid för 1 november.