Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 210614/AH

lagbok

 

Årsmötet 2020 sponsrades av:

1st Rosett_2017 logo årsmöte 2018 2019

 

received_135039267788352

 

Årsmöten

Klubbens normalstadgar är gemensamma med alla lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben. Enligt dem ska vi hålla minst tre medlemsmöten varje år och ett av dem ska vara årsmöte.  Det ska hållas mellan 10 och 28 februari. Men det  råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021. Läs nedan.

 

Årsmöte 2021

 

Välkommen till årsmöte den 20 juni kl. 10.00 på klubben.

Mötet hålls på grund av coronapandemin utomhus och prisutdelning för Årets hundar kommer att ske vid ett annat tillfälle. Vi serverar inget fika.

Årsredovisningen läggs ut på hemsidan 1 vecka innan årsmötet. Vänligen läs igenom handlingarna innan så att mötet, under rådande omständigheter, kan hållas så kort som möjligt.

Inbjudan kommer att skickas ut till alla via e-post. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni i förväg kan meddela om ni kommer så att vi kan vara förberedda på antalet.

Anmälan skickas till: njurundabhk@gmail.com

Styrelsen Njurunda BHK

 

Årsmöteshandlingar 2021

- Verksamhetsberättelser för 2020 och verksamhetsplaner för 2021 inklusive resultat och budget samt revisionsberättelse

 


 

Viktiga skillnader inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 inom Brukshundklubben

 • Möjlighet att skjuta upp års- och fullmäktigemöten 2021
 • Kallelser behöver INTE gå ut innan den 1 januari
 • Kallelser ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet
 • Möten under 2021 ska genomföras senast den 30 juni
 • Möten ska uppfylla Svenska Kennelklubbens krav
 • Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben
 • Digitala möteslösningar

Läs mer på SBKs hemsida om Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Nya normalstadgar är antagna av Svenska Brukshundklubben

 

 

Årsmötet 2020

Måndagen den 24 februari 2020 kl 18.30 höll Njurunda brukshundklubb årsmöte i Klubbstugan i Norra Nyhamn.

Efter årsmöteshandlingarna presenterade vi årets Njurundahundar 2019 - med de nya priserna Styrlesens pris och årets nybörjare. Läs mer på sidan Tävlingsresultat. Oavsett om du tävlat en gång eller mycket  har du möjlighet till något pris.

 

Valberedningen

Den främsta uppgiften för valberedningen är att hitta rätt personer till styrelsen. Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att inför kommande årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse. En valberedning är inte underställd styrelsen.

På årsmötet 20 juni 2021 valdes Ann Nygård, Agneta Filin och Yvonne Sjödin som valberedning för kommande verksamhetsår. Ann Nygård är sammankallande. 

Hör gärna av dig om du har förslag på kandidater till vår verksamhet. Kontakta oss här

Svenska Brukshundklubben har beslutat om nytt arbetssatt kring valberedningens forslag infor Års- och fullmäktigemoten-2021

Ny valordning - Information skickad till medlemmar 25 november 2020

Den 1 juli 2020 börjar reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom SvenskaBrukshundklubben att gälla. 

Inför klubbens årsmöte 2021 gäller för första gången den nya valordning som införts i de reviderade normalstadgarna. Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater inför personval vid års- och fullmäktigemöten samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års-/fullmäktigemöten. 

Valberedningen har i mejl den 25 november 2020 skickat ut ett första förslag till styrelsenomineringar inom Njurunda Brukshundklubb. Som medlem kan du lämna egna förslag och nominera kandidater till styrelsen. Nomineringarna behöver vara valberedningen tillhanda senast den 15 december 2020.

Har du frågor till valberedningen kan du  Kontakta oss här

 

Du kan skicka in en motion till klubbens årsmöte

Nästa årsmöte har vi i början av 2021. Styrelsen beslutar om datum i mitten av december 2020. Kallelse kommer senast sista december.

Nya normalstadgar är antagna av Svenska Brukshundklubben. Läs på SBKs hemsida: Nytt arbetssatt kring-valberedningens forslag infor Års- och fullmäktigemoten-2021

Som medlem i en lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubben
 2. medlemmen/-arna skriver ett förslag (motion) till klubben och klubbstyrelsen
 3. klubbstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
 4. motionen kommer därefter tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte
 5. medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör klubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober ska styrelsen ha fått in motionen för att den ska tas upp på lokalklubbens nästa årsmöte

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com

 

Motion till distriktet
kan bara en lokalklubb skicka in

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motioner till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. en eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsmöte
 2. klubben/-arna skriver ett förslag (motion) till distriktet och skickar in det till distriktsstyrelsen
 3. distriktsstyrelsen tar upp motionen på kommande styrelsemöte för behandling och yttrande
 4. motionen kommer därefter tillsamans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte
 5. distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (genom distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 1 november ska distriktstyrelsen ha fått in motionen från lokalklubben för att den ska behandlas på distriktets nästa årsmöte.

Motionen skickar du till: njurundabhk(at)gmail.com som vidarebefodrar till distriktsstyrelsen. OBS! var ute i god tid för 1 november.