Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 220814/AH

I samarbete med: 

Studiefrämjandet

Specialkurs med Torsten Örnklo

Träning hundmöten och att gå nära vandra hundar.

 

 

Kurser

Hos oss är alla hundar välkomna, oavsett ras!  Att gå kurs tillsammans är nog den bästa investering du kan göra för att få en bra relation med hunden, och för att den ska fungera i samhället och utvecklas som individ. Vi samarbetar med Studiefrämjandet och du måste vara medlem hos oss för att gå våra kurser. Det finns olika typer av medlemsskap och du kan bli medlem i samband med kursstarten.

 • Kurskostnaderna nedan gäller dig som är medlem. Om du inte är medlem hos oss tillkommer medlemsavgift.
 • Kursavgiften ska vara betald före kursstart. Din anmälan räknas som komplett först efter att du har betalat. Du får mer information om hur du betalar in avgiften när du kommit med på en kurs.
 • Vi skickar bekräftelse på att du har kommit med på kursen så snart vi kan - oftast inom en eller ett par dagar. Då får du samtidigt veta hur du betalar in kursavgift och ev medlemsavgift, så att din anmälan blir komplett.

Läs mer om att bli medlem

 

Kursplanering och kursutbud


Kom ihåg att när du anmäler dig så är din anmälan bindande och räknas först när anmälningsavgiften är betald. Kursanmälan är endast öppen när vi har en planerad kurs, se information nedan. 

Kurser 2022

 • Specialsök Röd Kong, Fortsättning med Lena Sjöberg o Anneli Hofling, 3 heldagar (9.30-15.00) 23/10, 30/10 och tredje tillfället bestäms i gruppen. 900 kronor, max 6 deltagare. Förkunskaper - grundkurs i specialsök/ befäst doft röd kong. Kursen har startat.
 • Tävlingslydnad startklass med Linnea Bonnevier, förkunskap god vardagslydnad. Kursen går tre heldagar 9.30 - 14.30 med start 25 september och därefter 9 och 23 oktober. Kostnad 1000 kronor. Max 6 deltagare. Kursen har startat.

 • Bruksspår appell med Larry Filin och Marie Bonnevier, 8 tillfällen till en kostnad av 1000 kronor med preliminär start 3 september. Max 8 deltagare. Kursen har startat.
 • Valpkurs med Suzan Edström, 8 tillfällen, 1000 kronor. Onsdagar med start 7 september. Max 8 deltagare. Kursen är fullsatt!
 • Vardagslydnad med Micke Bylund, 8 tillfällen, 1000 kronor. Start 7 september. Kursen är fullsatt!
 • Rallylydnad med fokus på högerhandling med Cornelia Enroth, tre tillfällen, 600 kronor. Torsdagar med start 15 september kl.18.30. Max 6 deltagare. Kursen är fullsatt!

 • Viltspårskurs med start 4 juni, 2 tillfällen inklusive ett anlagsprov. Kursen går först en heldag den 4 juni mellan kl. 10-16 och då ingår teori och praktik för vidare träning på egen hand. Tillfälle två bokas in senare och då får man gå ett anlagsspår för domare. Kostnad 1500 kr (inkl provavgift). Kursen är genomförd.
 • Rallylydnad nybörjare med start 26 april, instruktör Ellinor Edström och Lolita Sergelius Svenlin. Kurstillfällen 26 april, 2 maj, 9 maj, 16 maj, 24 maj, 31 maj klockan 18:00. Mer info om kursen finns längre ner på sidan. Kursen är genomförd! 
 • Specialsök röd Kong grundkurs start torsdag 24/3, kursen går varannan torsdag kl. 9.30-14.30. Instruktör Lena Sjöberg. Kursen är på 3 tillfällen och kursavgift 900kr, mer info om kursen finns längre ner på sidan. Kursen är genomförd.
 • Specialsök röd Kong grundkurs start söndag 27/3, kursen går varannan söndag kl. 9.30-14.30. Instruktör Lena Sjöberg, Kursen är på 3 tillfällen och kursavgift 900krKursen är genomförd! 
 • Valpkurs start 24 januari. Linnea Bonnevier ska hålla en kurs i sin instruktörsutbildning med start 24 januari och därefter 27 jan, 3 febr, 10 febr, 17 febr, 24 febr och avslut 3 mars 2022. Valpkurs med inriktning på att lära valpen om grunderna för inlärning, lek och samarbete. Vikten läggs på inlärningsteknik, valpen och individen. Max 6 deltagare, 800 kronor. Kursen är genomförd! 

 

Kurser 2021

 • Valpkurs 1. Start 18 augusti. Instruktör Ann Nygård. Kursen är fullsatt!
 • Aktivera din hund. Start 19 augusti, Instruktör Cornelia Enroth.  Kursen är fullsatt!
 • Vardagslydnad. Start 1 september, instruktör Gunilla Waldehagen. Kursen är fullsatt!
 • Rallylydnad fortsättning. Start 30 augusti, instruktör Lena Sjöberg. Kursen är fullsatt!
 • Rallylydnad nybörjare. Start 12 september kl. 10.00 , instruktör Lena Svelander. Kursen är fullsatt!
 • Valpkurs 2. Start 23 september, instruktör Ylva Andersson. Kursen är fullsatt! 
 • Vardagslydnad - Instruktör Micke Bylund. Kursen är fullsatt! 
 • Valpkurs - Instruktör Suzan Edström. Kursen är fullsatt! 
 • Rallylydnad Nybörjare - Instruktörer Ellinor Edström och Lolita Sergelius Svenlin. Kursen är fullsatt! 
 • Rallylydnad Nybörjare - Instruktörer Lena Svelander och Anette Wennman. Kursen är fullsatt! 
 • Rallylydnad Mästare - Instruktör Lena Sjöberg. Kursen är fullsatt! 

 

Grundkurser


Hundkurser att börja med för valpar från 3 månader och upp till vuxen hund.

Valpkurs 

På valpkursen vill vi ge verktyg för en god relation och samarbete med valpen. Vi tar till vara på den viktiga valptiden och skapar goda vanor från början för att valp och ägare ska få en bra start tillsammans.  Det vi jobbar med är bl.a. kontakt, gå i koppel och inkallning som en god grund för en trevlig samvaro i vardagen. Kursen avslutas med en genomgång av vårat valppass som du kan läsa mer om här - Valppass.

Krav: Valpen ska vara minst 3 månader och fått sin sista vaccination innan kursstart. 

Kostnad: 1000 kronor för 8 tillfällen

Vardagslydnadskurs 

I kursen bygger vi vidare på de goda vanor vi startade under valpkursen. I takt med att hunden lär sig behöver den utmanas med lite svårare uppgifter. Hundägaren får verktyg att utöka övningarna som bl.a. möta hundar i koppel, sitta kvar en längre stund och stanna på kommando. Vi avslutar kursen med ett allmänlydnadspass som du kan läsa mer om här - Allmänlydnadspass.

Förkunskap: Kursen passar valpen som blivit mer tonåring eller den vuxna hunden som behöver påminnas i vardagslydnaden.

Kostnad: 1000 kronor för 8 tillfällen. 

Aktivera din hund 

I denna kurs vill vi inspirera till att aktivera hunden i vardagen och erbjuda att prova på olika former av aktiveringsövningar. Alla hundar mår bra av mental träning utöver den fysiska motionen och de allra flesta tycker också att det är jätteroligt.

Kursen hålls av olika instruktörer som är inriktad på olika områden och innehållet kan komma att variera från kurs till kurs. Exempel på teman kan vara lydnad, uppletande, nosaktivering och agility. 

Förkunskap: Kursen passar dig som vill aktivera din hund utan att behöva vara tävlingsinriktad. Du behöver också kunna ha din hund utan koppel.

Kostnad: 1000kr för 8 tillfällen.

 

Tävlingsinriktade kurser

Tävlingslydnad


I tävlingslydnad ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund. Våra kurser nedan är inriktade mot just Lydnadsklassens moment.

Läs om regler och vilka moment som ingår i tävlingslydnadens olika klasser på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

 

Tävlingsförberedande kurs i lydnad 

Det här är en kurs för dig som har gått vardagslydnad men ännu  inte är beredd att träna inför tävling. Du kan här prova på om  lydnadstävling är något för dig, och kan sedan gå vidare till en kurs i tävlingslydnad. Vi går vi igenom och börjar träna på alla moment som ingår i startklass.

Förkunskap: Mycket god vardagslydnad. Genomgått vardagslydnad samt allmänlydnadspasset. Din hund ska kunna framföras utan koppel.

Kostnad: 1000 kronor för 8 kurstillfällen.

Tävlingslydnad - startklass 

I den här kursen tränar vi lite hårdare på att leverera bra och korrekta moment för bedömning på lydnadstävling. Startklass (tidigare kallad klass I) är den första av fyra klasser. Finslipning av alla momenten i startklass och grunderna i momentinlärning. Efter kursen kommer du att förhoppningsvis vara klar att börja tävla.

Förkunskap: mycket god vardagslydnad. Genomgått allmänlydnadspasset/grundkurs och kan framföra din hund utan koppel.

Kostnad: 1000 kronor för 8 kurstillfällen.

 

Bruksprov


Bruksprov är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar och innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer. De fem specialmomenten är spår, sök, rapport, patrull och skydd. Det finns fyra tävlingsnivåer:  appell-, lägre-, högre- och elitklass. Vi erbjuder kurs i appellklass spår, den lägsta nivån. 

För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben. Specialmomentet skydd är endast öppet för brukshundraser.

Läs om regler och vilka moment som ingår i bruksprov på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

 

Bruks appellklass - spårkurs 

I den här kursen jobbar vi med belöningsbaserad träning och dess principer. Lydnadsmomenten i apellklass, spår och allt du behöver veta om tävling. Hundägaren ska efter genomförd kurs ha kunskap om lydnads-och specialmomentet spår i appellklass och hur de lärs in och tränas. På den lägsta nivån i bruksprov, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment som att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel. 

Förkunskaper: För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll bör hunden ha ett föremålsintresse och föraren bör ha ett tävlingsintresse samt grundläggande kunskaper om hur hundar lär sig. Du och din hund ska ha kunskaper motsvarande allmänlydnadspasset för att kunna tillgodogöra er kursinnehållet. 

Kostnad: 1000 kronor för 8 kurstillfällen.

 

Rallylydnad


Rallylydnad är en sport för alla förare och alla hundar. Rally premierar glädje, kommunikation och samarbete. Rally är en mycket rolig aktivitetsform  - även om du inte vill tävla.Det finns fyra tävlingsklasser: nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad klass och mästarklass. Alla klasser har sina specifika moment som du kan lära dej på våra kurser. Totalt finns det drygt 70 moment och på en tävling är det mellan 13 och 20 olika moment på en bana. 

Läs om regler och vilka moment som ingår i rallylydnadens olika klasser på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

 

Rallylydnad nybörjare 

I den här kursen går vi igenom alla moment som finns i nybörjarklassen. Du får prova att gå hela banor och så småningom även med lite störning. På kursens sista tillfälle har vi en inofficiell tävling där du får bedömning från en domare.

Förkunskap: Du behöver ha en grundlydnad. Sitt, ligg och stå samt att hunden ska kunna gå i koppel.

Kostnad: 800 kronor för 6 kurstillfällen.

Rallylydnad fortsättning 

I denna kurs går vi igenom momenten i fortsättningsklassen. Vi bygger slingor och banor, jobbar med bakdelskontroll och att följa framför, på höger och vänster sida. Vi går igenom belöningar och belöningsplaceringar.

Förkunskap: God kunskap i nybörjarklassens moment eller tävlat minst i nybörjar klass. Du behöver ha god grund lydnad och kunna ha hunden lös.

Kostnad: 800kr för 6 kurstillfällen.

Rallylydnad avancerad 

I den här kursen går vi igenom moment i avancerad klass. Vi bygger slingor och banor med momenten vi gått igenom. Vi tränar på högerhandling och kör lite svårare kombinationer och banor samt tränar baklängeskedjor. Övar med svårare störning, går igenom belöningar och belöningsplacering. Pratar om hur man förbereder sin hund för tävling. Repeterar och tränar bakdelskontroll.

Förkunskap: God kunskap i fortsättningsklass eller tävlat med uppflyttning till avancerad klass.

Kostnad: 800 kronor för 6 kurstillfällen.

Rallylydnad mästare 

I den här kursen går vi igenom moment i mästarklass. Vi tränar på lite svårare kombinationer och banor. 

Förkunskap: God kunskap i avancerad klass eller tävlat med uppflyttning till mästarklass.

Kostnad: 800 kronor för 6 kurstillfällen.

 

Agility


Agility är en utmärkt form att aktivera sin hund och sig själv. Hunden ska ta sig genom en hinderbana med vägledning av sin förare. Banan kan exempelvis bestå av hopp, tunnlar, slalom, balansbom eller gundbräda vilka ska tas i rätt ordning och på rätt sätt. Du behöver inte tävla för att träna agility. Det är roligt ändå!

Läs om regler och innehåll på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Agility grundkurs 

I den här kursen börjar vi med grunderna för hinderinlärning och grunder i handling.

Förkunskaper: Vardagslydnad. Du behöver ha god kontroll på din hund även utan koppel.

Kostnad: 800 kronor 6 kurstillfällen - max 6 deltagare per kurs.

Agility fortsättning 

I den här kursen jobbar vi med finslipning av moment och tränar med störning. Kombinationer av olika moment,  och handling.

Förkunskaper: Agility nybörjarkurs

Kostnad: 800 kronor för 6 kurstillfällen - max 6 deltagare per kurs.

 

Specialsök/nose work 


Hunden lär sig att välja och söka doft/doftetikett. En lite lugnare form av aktivering. Tävling i Nose work finns i tre klasser: klass 1 med eukalyptusdoft, klass 2 även lagerblad och i klass tre ytterligare en doft- lavendel. Man tävlar i fyra olika moment: inomhus-, utomhus-, fordon- och behållarsök. En bra aktiveringsform även för den som inte vill tävla.

Här kan du läsa mer om tävlingsformen Nose Work.

Svenska Brukshundklubben arbetar just nu med att i framtiden få specialsök godkänt som en officiell provform.

Här kan du läsa mer om Svenska Brukshundsklubbens arbete med specialsök. 

Specialsök grundkurs 

I den här kursen lär vi in grunderna i specialsök, hunden får använda nosen, ett av hundens bästa sinne, för att hitta doftkällan. Vi använder urvalsbanor för att lära in och vi jobbar med behållarsök samt inomhussök. Kursen består att teori och praktik och genomförs i huvudsak inomhus.

Förkunskap: Kurs i vardagslydnad eller motsvarande kunskaper

Kostnad: 900 kronor för 6 kurstillfällen alternativt 3 heldagar. Ett startpaket med doft och tillbehör ingår i kursavgiften.

Antal deltagare:  max 6 st

Specialsök fortsättning 

Det här är en fortsättning på grundkursen och med sökhundens arbete utomhus. 

Förkunskap: Grundkurs i Specialsök

Kostnad:  600 kronor för 4 kurstillfällen alternativt 2 heldagar.

 

Mer om

Kursutvärdering - för dig som gått klart din kurs. fyll i här så snart du kan så vi får veta vad vi kan utveckla och bli bättre på.

Facebook - Vi skriver när vi uppdaterar vår kursinformation

Kontakta oss

Bli medlem!

 


A k t u e l l t 


- Frivilliga fixare sökes. Gå med i vår funktionärsgrupp här.

- Medlemsmöte 28 november kl. 18.30. Medlemsmöten.

- Rallylydnadstävlingar i höst, 4 i rad mer info finns på SBK-Tävling.

- Lydnadstävling 28 januari, startklass och klass 1 mer info på SBK-tävling.


Dela pengar med oss och dig själv!

Genom Sponsorhuset får både du och vår klubb del av dina inköp på nätet.

- Du kan välja att handla från över 600 butiker
- Varje köp ger pengar till både dig och vår klubb. Vi delar 50/50.
- Först måste du aktivera ett konto och det kostar inget. Du gör det enklast genom den pop-up som dyker upp på vår startsida och Sponsorsida - då får vi ytterligare 20 kr i klubbkassan.

Tack för ditt stöd!

Läs mer på vår Sponsorsida