Njurunda Brukshundklubb

 

Sidan uppdaterad 210620/AH

eddie styrelsehund

 


A k t u e l l t 


- Frivilliga fixare sökes. Gå med i vår funktionärsgrupp här.

- Medlemsmöte 26 september kl. 18.30. Medlemsmöten.

- Rallylydnadstävlingar i höst, 4 i rad mer info finns på SBK-Tävling.


Dela pengar med oss och dig själv!

Genom Sponsorhuset får både du och vår klubb del av dina inköp på nätet.

- Du kan välja att handla från över 600 butiker
- Varje köp ger pengar till både dig och vår klubb. Vi delar 50/50.
- Först måste du aktivera ett konto och det kostar inget. Du gör det enklast genom den pop-up som dyker upp på vår startsida och Sponsorsida - då får vi ytterligare 20 kr i klubbkassan.

Tack för ditt stöd!

Läs mer på vår Sponsorsida


 

Styrelsen

 

Styrelsens uppdrag

Styrelsen huvudsakliga uppgift är att sammanställa och sammanhålla klubbens aktiviteter och att hålla koll på klubbens ekonomi. Styrelsen behandlar frågor som inkommer till klubben genom att antingen ta beslut själva eller att delegera vidare till den grupp det berör. Vidare ansvarar styrelsen för att utse en sammankallande för en sektor efter varje årsmöte som i sin tur i - samråd med styrelsen - utser aktiva funktionärer för respektive sektor.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden med uppehåll under sommaren.

Du når styrelsen genom kontaktuppgifterna längst ner på sidan eller genom kontaktformuläret till höger på sidan.

 

Styrelsen 2022

Från årsmötet den 23 februari 2022 ser styrelsen ut enligt följande:

Ordförande - Lena Svelander
Vice ordförande - Catarina Lundgren
Kassör - Thomas Svelander
Sekreterare - Sandra Holmsten
Ledamöter - Anette Wennman, Ellinor Edström
Suppleanter -
Jonna Johnsson, Micke Bylund, Ylva Andersson

 

Valberedningen

Den främsta uppgiften för valberedningen är att hitta rätt personer till styrelsen. Valberedningen väljs på årsmötet och har sedan i uppdrag att inför kommande årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse. En valberedning är inte underställd styrelsen.

På årsmötet 23 februari 2022 valdes Lena Sjöberg, Marie Bonnevier och Erica Sundin som valberedning för kommande verksamhetsår. Lena Sjöberg är sammankallande. 

Hör gärna av dig om du har förslag på kandidater till vår verksamhet. Kontakta oss här

Svenska Brukshundklubben har beslutat om nytt arbetssatt kring valberedningens forslag infor Års- och fullmäktigemoten-2021

Ny valordning - Information skickad till medlemmar 25 november 2020

Den 1 juli 2020 börjar reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom SvenskaBrukshundklubben att gälla. 

Inför klubbens årsmöte 2021 gäller för första gången den nya valordning som införts i de reviderade normalstadgarna. Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater inför personval vid års- och fullmäktigemöten samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års-/fullmäktigemöten. 

Valberedningen har i mejl den 25 november 2020 skickat ut ett första förslag till styrelsenomineringar inom Njurunda Brukshundklubb. Som medlem kan du lämna egna förslag och nominera kandidater till styrelsen. Nomineringarna behöver vara valberedningen tillhanda senast den 15 december 2020.

Har du frågor till valberedningen kan du  Kontakta oss här

 

Revisorer

På årsmötet den 20 juni 2021 valdes Linda-Marie Fordahl och Lena Sjöberg till revisorer för verksamhetsåret 2021 samt Sonia Hjelm och Ingrid Ekenberg till revisorssuppleanter.

 

Här kan du kontakta styrelsen

Du kan skicka in ett meddelande eller fråga till oss i styrelsen genom formuläret nedan, ring till oss på 073-078 45 84, eller mejla direkt till njurundabhk(at)gmail.com

Här kan du skicka frågor till styrelsen. Du har kanske något du tycker vi ska ta upp på ett styrelsemöte eller bara något annat ärende till klubben.